Norman Lebrecht előadása

„Az a legfontosabb, hogy ne hagyd magad irányítani a világ által. Haladj a magad útján, dolgozz csalhatatlanul: ne hagyd, hogy a kudarc lehangoljon, és azt se, hogy elvarázsoljon a taps.” (Gustav Mahler)

Gustav Mahler életében művei csak kisebb, helyi sikereket arattak, halála után azonban ellenkező végletbe csapó Mahler-kultusz támadt. Miért váltott ki az osztrák karmester-zeneszerző ellenérzéseket a XIX. században, és miért lett elfogadott és elismert a XX.-ban? Ezt a kettősséget boncolgatja Norman Lebrecht, akinek eddig 12 zenével kapcsolatos könyve jelent meg 17 nyelven, az utolsó Miért Mahler? címmel. A brit író Slipped Disc című kulturális-zenei blogja a legolvasottabb kulturális blog a világon, havonta több mint egymillió ember olvassa. Szakértelme és véleménye mértékadó.

Rendező: Budapesti Fesztiválzenekar

Advertisement

Mahler-érem 2013

2013. november 28-án a Művészetek Palotájában adtuk át ez évi Mahler-érmünket, amelynek díjazottja:

Könyves Klaudia

„Klaudia 2004-ben diplomázott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, muzikológia szakon. Mahler zenéjével való mélyebb foglalatossága már itt elkezdődött, diplomamunkájának témája: Térbeliség Mahler zenéjében és gondolkodásában. Diplomamunkájában Mahler ún. “távoli zenéjének”, vagyis az akusztikusan elkülönített szólamok vagy együttesek szimbolikáját kutatta.

Könyves Klaudia

Gáspár Anna és Könyves Klaudia a Mahler-éremmel

Könyves Klaudia a diploma megszerzését követően azonnal tanítani kezdett, először a Zeneakadémia különleges tehetségeinek volt zenetörténet-tanára, később a Bartók Béla Zeneművészeti Iskolában, ahol a mai napig tanít. Jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem stúdiójának zenei rendezője, számos lemezfelvétel – többek között Mahler szimfóniák – fűződik a nevéhez. Könyves Klaudia a Magyar Gustav Mahler Társaság indulásánál fogott kézen bennünket. Sorra tárta elénk gazdag elemzéseit Mahler szimfóniáiról. Szerénységén, fiatalságán, csendes és derűs személyiségén mindig átsugárzott a tudását megosztani vágyó pedagógus természete, aki mások véleményére éppúgy kíváncsi, mint a saját felfedezései felvillantására és annak visszatükröződésére. Neki köszönhetjük – számos nagy tudású további Mahler „szakértő” mellett – hogy ma sokkal többet tudunk Gustav Mahlerről, a koráról, a kortársairól, az élet-érzéseiről, amelyek olyan sokoldalúan jelennek meg egy-egy Mahler zeneműben. Klaudiának köszönhetjük, hogy – Esterházy Pétert idézem a 2008-as Budapesti Mahler Ünnepen elhangzott beszédéből – „Mahler emlékeztet bennünket arra az erőre, amelyre mindannyiunknak szüksége van, akik a minőség jegyében szeretnénk dolgozni.” Könyves Klaudia a minőség jegyében dolgozik.” (Az idézet Gáspár Anna laudációja.)

Gratulálunk és köszönjük Klaudia sok éves támogatását!


Budapesti bemutatók

2013. február 14-én délután a Magyar Gustav Mahler Társaság és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár közös szervezésében beszélgetést folytattunk Győriványi Ráth Györggyel, Gustav Mahler I. szimfóniájának keletkezéséről, a szimfónia négy változatának születéséről. A beszélgetés igénye a tavaly novemberi operaházi hangverseny kapcsán merült fel, ahol a karnagy úr vezényletében hallhattuk az 1889-ben az ősbemutatón, a budapesti Vigadóban elhangzott szimfónia eredeti változatát.

A beszélgetés során az eredetileg öttételes szimfóniai költemény több, később megváltoztatott részletét hallgathattuk meg. Az mű négy változata igen tanulságos folyamatokon ment keresztül. Győriványi Ráth György alapos kutatást végzett, amelynek során mindenekelőtt mint kolléga a kollégáról beszélt Mahler első szimfóniájának zeneszerzői örömeiről és kínjairól, a változatok születéséről, az azok közötti eltérésekről. A kottákat látva legalább ilyen izgalmasak voltak a karnagy úr velünk megosztott felfedezései, amelyeket csak az azonos „szakmában” tevékenykedő művészek értenek meg, vesznek észre, jönnek rá.

A beszélgetés az ősbemutatón – és tavaly az Operaházban újra elhangzó – “Blumine” tétel meghallgatásával zárult. Ez a tétel a manapság játszott, Mahler által véglegesnek tekintett változatban már nem szerepel.