Mahler-érem 2015.

2015. szeptember 11-én a MÜPA üvegtermében nagy örömmel adtuk át a Magyar Gustav Mahler Társaság által alapított emlékérmet a 2015. évi díjazottunknak

Erdődy Orsolyának

Gáspár Anna köszöntője

Erdődy Orsolya“A Magyar Gustav Mahler Társaság a mai ünnepi alkalommal adja át a 2015-ös évi Mahler Emlékérmet Erdődy Orsolyának. Az én tisztem, hogy Társaságunk nevében méltassam a díjazott kimagasló érdemeit, amellyel erre rászolgált.

A Magyar Gustav Mahler Társaság 2005-ben, a Budapesti Mahler Ünnepek alapításával egy időben, Fischer Iván kezdeményezésére alakult meg. Létrejöttünket követően nem csak Mahler életét, alkotó képességét, műveit és zseniális operaszervező zeneigazgatói mivoltát, de a kortársaihoz fűződő viszonyát is megismerhettük. Ezt a felfedező utunkat, a megismerés ezen állomásait osztjuk meg a mai napig is a Mahler rajongók egyre terebélyesedő táborával.

Társaságunk a Mahler jubileumi éveket szoborállítással és „Mahler és Magyarország” című tudományos könyv magyar nyelvű kiadásával ünnepelte meg. 2012-ben, Társaságunk egy Mahler emlékérem alapításával működésének újabb mérföldkövéhez érkezett.

Emlékérmünket évente egy alkalommal azon személyeknek adományozzuk, akik ezen a sok éves úton munkánkat kimagasló színvonalon segítik.

A Mahler emlékérem eddigi díjazottjai, Wellmann Nóra, az Operaház Archívumának vezetője; Könyves Klaudia, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem stúdió vezetője és Fülöp Péter, Mahler diszkográfus.

A 2015-ös évi Mahler Emlékérmet ezennel átadnám Erdődy Orsolyának, a Budapesti Fesztivál Zenekar igazgató-helyettesének.

Néhány gondolattal szeretném személyét a jelen lévő hallgatósághoz közelebb hozni.

Erdődy Orsolya nevének hallatán az első gondolat Haydn-é. Az Erdődy vonósnégyesekre gondolok. Lehet is, hiszen Orsi nevéhez kapcsolódik a Haydn Év 2009-ben. Ezt követte az Erkel- Mahler év, majd a Liszt év. Mind a három nagyszabású zenei eseménysorozat volt, hiszen emlékszünk még rá. Orsinak köszönhetjük mind a három zenei évad koncepciójának, programjának, kommunikációjának és szponzorációjának megszervezését és megvalósítását.

2009 és 2011 között Erdődy Orsolya töltötte be a Nemzetközi Liszt Társaság főtitkári pozícióját is.

E különleges felelősséggel bíró feladatok ellátása mögött olyan képzettség-halmaz áll, mint a bölcsészettudományi egyetemen szerzett német szak, a politikaelmélet szak, az Iparművészeti Egyetemen szerzett kulturális menedzser szak. Orsi számos országban folytatott korábban tanulmányokat és jelenleg is tanul: az ELTE-BTK Germanisztikai Intézete doktori iskolájának hallgatója.

Erdődy Orsolya 2009-ben kapcsolódott be a Mahler Társaság életébe. Mint a KLASSZ Zenei Iroda vezetője, lelkesen támogatta tervünket, hogy a Magyar Állami Operaházban szobrot állítsunk Gustav Mahlernek, a nagy zeneszerző és operaigazgatónak. Személyesen vett részt a szobor pályázati zsűrizésében és támogatta a javarészt önkéntes adományokból megvalósuló Mahler szobor költségeinek fedezését. És velünk együtt örült a szobor felavatásának az operaház legszebb termeiben és ünnepi hangversenyén.

Orsi szeretetteli és figyelmes partnerségét ettől kezdve, a mai napig élvezzük. Erdődy Orsolya Társaságunk minden publikus megnyilvánulásának segítője,  göröngyösödő utjaink csendes egyengetője. Sikereinkben örömmel osztozó társunkká vált.

A Magyar Gustav Mahler Társaság az emlékérmet, amely Krasznai János szobrász- és éremművész munkája, ezúttal olyan személynek nyújthatta át, aki immár, mint a Budapesti Fesztiválzenekar igazgatóhelyettese, a legnagyobb felelősséggel tevékenykedik a magyar kultúra még magasabb szintjére emelésében.

2015. szeptember 11.”

Advertisement

Mahler Budapesten

Egy érdekes bejegyzést olvashatunk
a Budapesti Fesztiválzenekar blogján
Mahler budapesti éveinek helyszíneiről:

“Gustav Mahler két és fél éven át volt a Magyar Királyi Operaház igazgatója. Pályafutásának ez az állomása máig a magyarországi zenetörténet különleges büszkesége. Az 1884-ben megnyitott Operaház első fénykorát köszönhette a zseniális, megalkuvást nem ismerő, s olykor kétség kívül nyers igazgatónak. Nagyszerű sikerek és kisszerű intrikák, lelkes pártfogók és ádáz ellenfelek egyaránt megtalálták Gustav Mahler személyét budapesti évei során. Most Németh Dániel fotóin keresztül élhetjük át újra azt a hangulatot, amelyben Mahler Budapesten alkotott.”


Mahler-érem 2014.

2015. január 8-án a Budapest Music Center könyvtárában nagy örömmel adtuk át a Magyar Gustav Mahler Társaság által alapított emlékérmet a 2014. évi díjazottunknak

Fülöp Péternek

 

Gáspár Anna köszöntője

“A 2014-es évi díjunkat itt és most, 2015 legelején, Fülöp Péternek szeretnénk átadni, aki évek óta kiemelkedő művelődéstörténeti jelentőségű, különleges előadásaival emeli rendezvényeink színvonalát. Előadásaiban, kiragadva a Mahler életmű bármely szimfóniájának egyetlen tételét, bemutatja, megmagyarázza, diszkográfiai kincsestára segítségével hallgathatóvá, olykor még láthatóvá is teszi annak szinte megszámlálhatatlanul sok rögzített változatát.

Gustav Mahler alighanem ámulva lenne részese egy ilyen Fülöp Péter féle előadásnak. Hiszen ő maga mondta Helsinkiben, 1897-ben Sibeliusnak – hallhattuk nemrégiben Norman Lebrecht előadásában a MÜPÁ-ban, – hogy a zene egyenlő a világmindenséggel, amely körülveszi, átöleli az emberiséget. Mahler is bizonyára élvezné a Fülöp-féle diszkográfiából elővarázsolt eredeti hangszerelésű tételek változatos, mégis kottahű előadásait épp úgy, mint az akkordionon, kórusban, szólóénekessel vagy éppenséggel táncban, balett formájában megjelenített változatokat.

Itt akár be is fejezhetném, de nem teszem.

Következzék a laudáció, jöjjön Fülöp Péter méltatása, és végül, jöjjön, papíron rögzítve, de ha kedvük és türelmük engedi, felolvasva, egy különleges levél, a Kanadában élő zenetudós és jó barát, Zoltan ROMAN levele, amelyet erre az alkalomra írt.

LAUDATIO vagyis ÉLJENZÉS

Vannak a zsenik, akik „csupán” alkotnak, festményeket, szobrokat, zeneműveket, irodalmi, poétikai, drámai, építészeti alkotásokat. Van továbbá sok-sok művész, akik e zseniális alkotásokat előadják, kiállítják, felépítik, dramatizálják, az emberiség számára hozzáférhetővé teszik. Sokszor belepusztulnak a teremtésbe, az alkotásba. A többire pedig az utókornak legyen gondja.
Vannak azután mások, sokan, akik „csupán” a dolgukat teszik. A lehető legjobban, ahogy tőlük telik.

Vannak, akik úgy teszik a dolgukat, hogy másoknak is a hasznára legyenek.
Vannak, akik úgy szeretnének mások hasznára lenni, hogy rendet teremtenek a művészek e kaotikus világában.
Fülöp Péter e rendteremtők közé tartozik. Fülöp Péter azok közé a rendteremtők közé tartozik, akik mások számára teremtik meg a rendet, ezzel közkinccsé teszik az alkotó zseni és interpretálói égi adományait.
A rendteremtés szolgálat.

Fülöp Péter szolgálata a Mahler discographia megteremtése. A szolgálat az átlagember szemével, agyával nézve háttérmunka, nem hoz dicsőséget. Olyan teremtés ez, amely a rendet, a rendszert, a hozzáférést jelenti, Fülöp Péter esetében Mahler muzsikájának több ezer felvételéhez. A hely, ahol e néhány gondolat elhangzik, a Budapest Music Center, a Mahler discographia otthona. Köszönet illeti a Budapest Music Center megálmodóját és megvalósítóját is, hogy otthont adott e páratlan kincsnek, Fülöp Péter szeretete, szolgálata, szorgalma és teremtő kitartása gyümölcsének.

Fülöp Péter 2010-ben megjelent Mahler discographiaja egészen pontosan 2774 tételt tartalmaz. A jelenlegi, 2014-es állományba már 3400 hivatalos lemez tartozik, beleértve a videó felvételeket is (laser disken, DVD-n és újabban Blu-ray lemezeken). E gyűjtemény része továbbá mintegy 800, hivatalos lemezen nem található koncertfelvétel is.
A Mahler discographia mindenki számára elérhető.

Budapest, 2015. január 8.”

 

Az érem Krasznai János alkotása, akinek a nagyszerű Mahler-portrét is köszönhetjük.