Category Archives: Programok

Mahler-érem 2014.

2015. január 8-án a Budapest Music Center könyvtárában nagy örömmel adtuk át a Magyar Gustav Mahler Társaság által alapított emlékérmet a 2014. évi díjazottunknak

Fülöp Péternek

 

Gáspár Anna köszöntője

“A 2014-es évi díjunkat itt és most, 2015 legelején, Fülöp Péternek szeretnénk átadni, aki évek óta kiemelkedő művelődéstörténeti jelentőségű, különleges előadásaival emeli rendezvényeink színvonalát. Előadásaiban, kiragadva a Mahler életmű bármely szimfóniájának egyetlen tételét, bemutatja, megmagyarázza, diszkográfiai kincsestára segítségével hallgathatóvá, olykor még láthatóvá is teszi annak szinte megszámlálhatatlanul sok rögzített változatát.

Gustav Mahler alighanem ámulva lenne részese egy ilyen Fülöp Péter féle előadásnak. Hiszen ő maga mondta Helsinkiben, 1897-ben Sibeliusnak – hallhattuk nemrégiben Norman Lebrecht előadásában a MÜPÁ-ban, – hogy a zene egyenlő a világmindenséggel, amely körülveszi, átöleli az emberiséget. Mahler is bizonyára élvezné a Fülöp-féle diszkográfiából elővarázsolt eredeti hangszerelésű tételek változatos, mégis kottahű előadásait épp úgy, mint az akkordionon, kórusban, szólóénekessel vagy éppenséggel táncban, balett formájában megjelenített változatokat.

Itt akár be is fejezhetném, de nem teszem.

Következzék a laudáció, jöjjön Fülöp Péter méltatása, és végül, jöjjön, papíron rögzítve, de ha kedvük és türelmük engedi, felolvasva, egy különleges levél, a Kanadában élő zenetudós és jó barát, Zoltan ROMAN levele, amelyet erre az alkalomra írt.

LAUDATIO vagyis ÉLJENZÉS

Vannak a zsenik, akik „csupán” alkotnak, festményeket, szobrokat, zeneműveket, irodalmi, poétikai, drámai, építészeti alkotásokat. Van továbbá sok-sok művész, akik e zseniális alkotásokat előadják, kiállítják, felépítik, dramatizálják, az emberiség számára hozzáférhetővé teszik. Sokszor belepusztulnak a teremtésbe, az alkotásba. A többire pedig az utókornak legyen gondja.
Vannak azután mások, sokan, akik „csupán” a dolgukat teszik. A lehető legjobban, ahogy tőlük telik.

Vannak, akik úgy teszik a dolgukat, hogy másoknak is a hasznára legyenek.
Vannak, akik úgy szeretnének mások hasznára lenni, hogy rendet teremtenek a művészek e kaotikus világában.
Fülöp Péter e rendteremtők közé tartozik. Fülöp Péter azok közé a rendteremtők közé tartozik, akik mások számára teremtik meg a rendet, ezzel közkinccsé teszik az alkotó zseni és interpretálói égi adományait.
A rendteremtés szolgálat.

Fülöp Péter szolgálata a Mahler discographia megteremtése. A szolgálat az átlagember szemével, agyával nézve háttérmunka, nem hoz dicsőséget. Olyan teremtés ez, amely a rendet, a rendszert, a hozzáférést jelenti, Fülöp Péter esetében Mahler muzsikájának több ezer felvételéhez. A hely, ahol e néhány gondolat elhangzik, a Budapest Music Center, a Mahler discographia otthona. Köszönet illeti a Budapest Music Center megálmodóját és megvalósítóját is, hogy otthont adott e páratlan kincsnek, Fülöp Péter szeretete, szolgálata, szorgalma és teremtő kitartása gyümölcsének.

Fülöp Péter 2010-ben megjelent Mahler discographiaja egészen pontosan 2774 tételt tartalmaz. A jelenlegi, 2014-es állományba már 3400 hivatalos lemez tartozik, beleértve a videó felvételeket is (laser disken, DVD-n és újabban Blu-ray lemezeken). E gyűjtemény része továbbá mintegy 800, hivatalos lemezen nem található koncertfelvétel is.
A Mahler discographia mindenki számára elérhető.

Budapest, 2015. január 8.”

 

Az érem Krasznai János alkotása, akinek a nagyszerű Mahler-portrét is köszönhetjük.

Advertisement

Norman Lebrecht előadása

„Az a legfontosabb, hogy ne hagyd magad irányítani a világ által. Haladj a magad útján, dolgozz csalhatatlanul: ne hagyd, hogy a kudarc lehangoljon, és azt se, hogy elvarázsoljon a taps.” (Gustav Mahler)

Gustav Mahler életében művei csak kisebb, helyi sikereket arattak, halála után azonban ellenkező végletbe csapó Mahler-kultusz támadt. Miért váltott ki az osztrák karmester-zeneszerző ellenérzéseket a XIX. században, és miért lett elfogadott és elismert a XX.-ban? Ezt a kettősséget boncolgatja Norman Lebrecht, akinek eddig 12 zenével kapcsolatos könyve jelent meg 17 nyelven, az utolsó Miért Mahler? címmel. A brit író Slipped Disc című kulturális-zenei blogja a legolvasottabb kulturális blog a világon, havonta több mint egymillió ember olvassa. Szakértelme és véleménye mértékadó.

Rendező: Budapesti Fesztiválzenekar


Mahler-érem 2013

2013. november 28-án a Művészetek Palotájában adtuk át ez évi Mahler-érmünket, amelynek díjazottja:

Könyves Klaudia

„Klaudia 2004-ben diplomázott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, muzikológia szakon. Mahler zenéjével való mélyebb foglalatossága már itt elkezdődött, diplomamunkájának témája: Térbeliség Mahler zenéjében és gondolkodásában. Diplomamunkájában Mahler ún. “távoli zenéjének”, vagyis az akusztikusan elkülönített szólamok vagy együttesek szimbolikáját kutatta.

Könyves Klaudia

Gáspár Anna és Könyves Klaudia a Mahler-éremmel

Könyves Klaudia a diploma megszerzését követően azonnal tanítani kezdett, először a Zeneakadémia különleges tehetségeinek volt zenetörténet-tanára, később a Bartók Béla Zeneművészeti Iskolában, ahol a mai napig tanít. Jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem stúdiójának zenei rendezője, számos lemezfelvétel – többek között Mahler szimfóniák – fűződik a nevéhez. Könyves Klaudia a Magyar Gustav Mahler Társaság indulásánál fogott kézen bennünket. Sorra tárta elénk gazdag elemzéseit Mahler szimfóniáiról. Szerénységén, fiatalságán, csendes és derűs személyiségén mindig átsugárzott a tudását megosztani vágyó pedagógus természete, aki mások véleményére éppúgy kíváncsi, mint a saját felfedezései felvillantására és annak visszatükröződésére. Neki köszönhetjük – számos nagy tudású további Mahler „szakértő” mellett – hogy ma sokkal többet tudunk Gustav Mahlerről, a koráról, a kortársairól, az élet-érzéseiről, amelyek olyan sokoldalúan jelennek meg egy-egy Mahler zeneműben. Klaudiának köszönhetjük, hogy – Esterházy Pétert idézem a 2008-as Budapesti Mahler Ünnepen elhangzott beszédéből – „Mahler emlékeztet bennünket arra az erőre, amelyre mindannyiunknak szüksége van, akik a minőség jegyében szeretnénk dolgozni.” Könyves Klaudia a minőség jegyében dolgozik.” (Az idézet Gáspár Anna laudációja.)

Gratulálunk és köszönjük Klaudia sok éves támogatását!